Srednja škola s pravom javnosti "Obrazovni centar" Mostar

Završni ispit

Završni ispit

Polaznik koji položi sve razredne ispite ima pravo odmah prijaviti završni ispit, kako bismo ga uvrstili u idući ispitni rok. Čim prijavi završni ispit na propisanoj tiskanici koju dobije u školi za završne ispite, polaznik dobiva detaljne pisane upute o načinu polaganja završnog ispita, kao i o točnom mjestu i vremenu polaganja pojedinih dijelova ispita (datum, vrijeme, početak i dr.).

Završetak programa za stjecanje srednje stručne spreme ili programa prekvalifikacije sastoji se od završnog ispita, koji se sastoji od tri dijela i to: pismeni uradak iz jezika, strukovni sadržaj i završni rad.

Polaznik se treba konzultirati s nastavnikom-mentorom pri izboru teme za završni ili praktični rad kao i u tijeku izrade završnog ili praktičnog rada.

Teme za završni ili praktični rad, pitanja za usmene ispite kao i rokove za prijavljivanje i polaganje završnih ispita polaznici dobivaju prije službenog prijavljivanja, a najkasnije 30 dana prije polaganja završnog ispita.

Nakon uspješno položenog završnog ispita polaznici dobivaju svjedodžbu na propisanom službenom obrascu.

Kontaktirajte nas

Srednja škola s pravom javnosti "Obrazovni centar"

Bišće polje b.b. 88100 Mostar

Matični broj: 4227716800007
Žiro račun: 3381302231864762 UniCredit Bank d.d. BiH

Tel: +387 36 445 700; 445 701
Fax: +387 36 445 705

E-mail: info@obrazovni-centar.com
Web: www.obrazovni-centar.com