Srednja škola s pravom javnosti "Obrazovni centar" Mostar

Prava i obveze polaznika obrazovanja odraslih

Prava i obveze polaznika obrazovanja odraslih

Upis u program obrazovanja odraslih obavlja se na temelju natječaja kojeg raspisuje ustanova. Natječaj se utvrđuju uvjeti i način upisa polaznika, rokovi upisa i početka nastave.

Upis polaznika se može izvršiti i bez natječaja na temelju izravnog sporazuma ustanove s poslodavcima ili drugim zainteresiranim osobama, u slučaju odgovora na potrebe tržišta rada.

Polaznik je obvezan prisustvovati uvodnim konzultacijama, a ostalim zajedničkim i individualnim konzultacijama prema potrebi, te konzultativno-instruktivnoj nastavi. Obrazovanje u konzultativno-instruktivnoj nastavi izvodi se na skupnim i individualnim konzultacijama.

Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike.

Individualne konzultacije ustanova je dužna organizirati prema potrebi polaznika uz obvezu osiguranja didaktičkih izvora znanja za samostalan rad polaznika.

Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavlja se tijekom nastave i prilikom polaganja ispita za svaki pojedini predmet.

Svaki polaznik obrazovanja odraslih dobiva osobno rješenje o upisu u kojem su naznačene različitosti između upisanog programa i prethodnog završenog obrazovanja, obveze polaganja razlikovnih, dopunskih i predmetnih ispita, te ostvarivanje prijeko potrebnih vježbi.

Polaznici polažu razlikovne, dopunske i predmetne ispite kada ispune obveze koje su za svaki predmet definirane operativnim programom. Ispiti se mogu prijavljivati prema predviđenim rokovima od strane škole.

Polaganje ispita provodi se prema planu i programu rada. Polaznik može pristupiti polaganju ispita ako je ispunio sve obveze predviđene programom. Predmetni ispit polaže se pred predmetnim nastavnikom.

Prije polaganja ispita polaznici podnose prijavu. Prijave se podnose na obrascu što ga propisuje škola.

Ispit iz jednog predmeta može se pred predmetnim nastavnikom polagati najviše tri puta. Polaznik koji treći put ne položi ispit pred predmetnim nastavnikom, polaže ispit pred ispitnim povjerenstvom.

Polaznik koji uspješno završi program za stjecanje srednje školske spreme ili program za stjecanje srednje stručne spreme polaže završni ispit u skladu s odredbama zakona i drugih propisa kojima se uređuje polaganje završnog ispita.

Polazniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba, a polazniku koji položi završni ispit izdaje se svjedodžba o završnom ispitu.

Polazniku koji završi program usavršavanja izdaje se svjedodžba o položenom majstorskom ispitu.

Kontaktirajte nas

Srednja škola s pravom javnosti "Obrazovni centar"

Bišće polje b.b. 88100 Mostar

Matični broj: 4227716800007
Žiro račun: 3381302231864762 UniCredit Bank d.d. BiH

Tel: +387 36 445 700; 445 701
Fax: +387 36 445 705

E-mail: info@obrazovni-centar.com
Web: www.obrazovni-centar.com