Srednja škola s pravom javnosti "Obrazovni centar" Mostar

Obveze škole u programima obrazovanja odraslih

Obveze škole u programima obrazovanja odraslih

Škola je dužna osigurati poštivanje ljudskih prava, poštivanja integriteta i dostojanstva osobe, jednakosti i pravednosti, profesionalnog ponašanja, poštivanja osobnosti, načela zabrane uznemiravanja, objektivnosti i nepristranost, u programima obrazovanja odraslih.

Škola je dužna osigurati polaznicima srednjoškolskog obrazovanja temeljni izvor znanja-nastavna pisma, skripte, odnosno odgovarajuće udžbenike, kao i nastavna sredstva i pomagala za izvođenje nastavnog procesa.

Škola osigurava polaznicima i drugi didaktički materijal i informacije o uvjetima školovanja, upute za samostalno učenje, plan i raspored konzultacija, konzultativno-instruktivne nastave, vježbi te raspored polaganja ispita i sl.

Škola organizira usmene i pismene konzultacije kao i andragoške savjete. Usmene konzultacije mogu biti individualne i grupne, a s obzirom na vrijeme organiziranja razlikuju se uvodne, nastavne i predispitne konzultacije. Grupnim individualnim konzultacijama polaznik programa obrazovanja odraslih može prisustvovati prema rasporedu koji dobiju polaznici za svaku školsku godinu.

Nastava se izvodi prema Godišnjem planu i programu rada škole, a ostvaruje u obrazovnim skupinama i individualno. Škola izvodi programe različitim oblicima, i to redovnom nastavom, konzultativno-instruktivnom nastavom (nastavne cjeline i vježbe koje polaznici ne mogu svladati samostalnim radom) i individualnim konzultacijama, te samostalnim radom polaznika.

Trajanje obrazovanja odraslih razlikuje se od redovnog obrazovanja. Ono značajno ovisi o motivaciji polaznika, broju ispita, radnom i stručnom iskustvu, kvaliteti prethodnog obrazovanja, vremenu koje su polaznici spremni posvetiti obrazovanju, te o razini usvojenosti nastavnih sadržaja koja odgovara njihovim očekivanjima.

Udžbenici i nastavna pisma za srednjoškolsko obrazovanje su tiskani didaktički materijali, koji obuhvaćaju gradivo propisano nastavnim programom pojedinog predmeta, obrađeno na način pogodan za samostalno učenje. U nastavnim skriptama, knjigama, nalazi se i rekapitulacija gradiva, tiskanice, sheme, zemljopisne karte. U njima su također pitanja za ponavljanje i utvrđivanje gradiva, zadaci za vježbu, kontrolne zadaće, testovi znanja, odnosno sve što je potrebno polazniku da bi uspješno savladao određeni nastavni sadržaj.

Kontaktirajte nas

Srednja škola s pravom javnosti "Obrazovni centar"

Bišće polje b.b. 88100 Mostar

Matični broj: 4227716800007
Žiro račun: 3381302231864762 UniCredit Bank d.d. BiH

Tel: +387 36 445 700; 445 701
Fax: +387 36 445 705

E-mail: info@obrazovni-centar.com
Web: www.obrazovni-centar.com