Srednja škola s pravom javnosti "Obrazovni centar" Mostar

Matični podaci

Matični podaci

Srednja škola s pravom javnosti "OBRAZOVNI CENTAR" Mostar upisana je u sudskom registru Općinskog suda u Mostaru, pod brojem: Tt-O-382/11, dana 12.05.2011. godine.

Rješenjem o obavljanju djelatnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, broj: 05-02-40-1287-6/11 od 23.09.2011. se odobrava obavljanje djelatnosti srednjoškolskog odgoja i obrazovanja odraslih osoba za strukovna zanimanja, programe prekvalifikacije i doškolovanja te programe usavršavanja, odobrene Odlukom broj: 05-02-40-1287-4/11 od 18.07.2011.

Rješenjem Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, broj: 05-02-40-1268-5/12 od 21.06.2012. godine, odobrava se proširenje obavljanja djelatnosti.

Temljem Rješenja broj 05-02-40-656-10/14 od 18.07.2014. Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona se Srednjoj školi s pravom javnosti "OBRAZOVNI CENTAR" Mostar odobrava proširenje djelatnosti za izvođenje stručnog usavršavanja za nova zanimanja majstora.

Temljem Rješenja broj 05-02-40-657-11/14 od 18.07.2014. Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona se Srednjoj školi s pravom javnosti "OBRAZOVNI CENTAR" Mostar se odobrava proširenje djelatnosti za izvođenje stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za nova zanimanje.

Srednja škola s pravom javnosti "OBRAZOVNI CENTAR" Mostar upisana je u u registar srednjih škola Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona pod rednim brojem 36. na stranici 18.

Naziv ustanove:
Srednja škola s pravom javnosti
"OBRAZOVNI CENTAR" Mostar

Sjedište i mjesto izvođenja:
Bišće polje b.b. 88100 Mostar

Matični broj: 4227716800007
Žiro račun: 3381302231864762 UniCredit Bank d.d. BiH
IBAN: BA39 3381 3048 3190 5336
SWIFT: UNCRBA22
Valuta: EUR

tel: +387 (0) 36 445 700; 445 701.
fax: +387 (0) 36 445 705

E-mail: info@obrazovni-centar.com
Web: www.obrazovni-centar.com

Kontaktirajte nas

Srednja škola s pravom javnosti "Obrazovni centar"

Bišće polje b.b. 88100 Mostar

Matični broj: 4227716800007
Žiro račun: 3381302231864762 UniCredit Bank d.d. BiH

Tel: +387 36 445 700; 445 701
Fax: +387 36 445 705

E-mail: info@obrazovni-centar.com
Web: www.obrazovni-centar.com