Srednja škola s pravom javnosti "Obrazovni centar" Mostar

Ispiti

Ispiti

Ispite provodi nastavnik - ispitivač škole, na način da se kandidat može primiti na ispit sami i jedino ako obavio sve obveze koje zahtjeva nastavni plan i program za predmet koji je prijavio za polaganje.

Na ispitu svaki polaznik mora imati osobnu iskaznicu, koju na zahtjev nastavnika mora pokazati

Polaganje ispita, ako se dogodi četvrti put, obavlja se pred povjerenstvom. Prijavu za ispit pred povjerenstvom polaznici podnose najkasnije tri dana prije početka zakazanog termina ispita.

Škola u skladu s nastavnim planom i programom rada donosi plan predmeta koji se polažu pismeno i usmeno, te praktično i usmeno.

Na pismeni ispit iz predmeta koji polažete potrebno je ponijeti pisaći pribor (trgovački ili linearni papir, te kemijsku olovku ili nalivpero). Pored toga, za ispit iz stranog jezika potrebno je imati i nastavna pisma i rječnik; za matematiku logaritamske tablice, šestar i trokut; za zemljopis atlas; za knjigovodstvo kontni plan; za ispit iz statistike šestar, trokut i kutomjer.

Usmeni ispit polaže se izvlačenjem ispitnog listića, metodom slučajnog uzorka, na kojem se nalazi određeni broj pitanja.

Nakon završetka ispita nastavnik - ispitivač evidentira uspjeh uzapisnik o polaganiu ispita. Stavlja datum, ocjenu i potpis. Polaznik koji ne postigne prolaznu ocjenu ponavlja ispit, a nastavnik ispitivač daje mu upute za daljnje učenje, upozoravajući ga na osnovne nedostatke njegova znanja. Svaki polaznik mora se držati napomena i uputa predmetnog nastavnika da bi uspješno svladao gradivo. Polaznik koji ne položi ispit može ponovno pristupiti polaganju na narednom ispitnom roku.

Ako polaznik nakon polaganja pismenog ili praktičnog dijela ispita odustane od polaganja usmenog dijela ispita, mora pri ponovnom pola-ganju ispita polagati cijeli ispit.

Kontaktirajte nas

Srednja škola s pravom javnosti "Obrazovni centar"

Bišće polje b.b. 88100 Mostar

Matični broj: 4227716800007
Žiro račun: 3381302231864762 UniCredit Bank d.d. BiH

Tel: +387 36 445 700; 445 701
Fax: +387 36 445 705

E-mail: info@obrazovni-centar.com
Web: www.obrazovni-centar.com